13 juli 2016

Beach finds 2...
Een beetje te veel gefiedeld met deze schelpen, dus dat vraagt om nog meer schelpen schilderen. Leuk. Ze komen pas tot leven met een achtergrond waar ze uit naar voren komen, weet ik nu.

I fiddled a little too much with these shells, so that calls for more shell paintings. Fun. They only come to life with a background against which they stand out, I now know. 
About me