31 december 2018

goodbye 2018... 2018 was een productief schilderjaar voor mij.

Ik schilderde landschappen en stadsgezichten. 
Ik deed mee met het little-gem-project van Maggie Latham op Facebook.
En schilderde een serie engelen en een serie vruchten.
Ik schilderde groenten,
en liet de natuur me inspireren.
Ik gebruikte plastic folie
en vond schoonheid in insecten.
Ik maakte ook kennis met ecoprinting.

En niet in de laatste plaats, ik bundelde zestien schilderijen in een boek.

Ik zie uit naar het nieuwe jaar.

~~~~~~~

2018 has been a productive painting year for me.
I painted landscapes and cityscapes.
I participated in the little-gems-project of Maggie Latham on Facebook
And painted a series of angels and a series of fruits.
I painted vegetables,
and let nature inspire me.
I used clingfilm
and found beauty in insects.
I also learned about ecoprinting.

And last but not least, I brought sixteen paintings together in a book.

Looking forward to the new year.

25 december 2018

12 december 2018

Tadaaaaa... my book!Hier is ie dan: mijn boek! 

Ik heb in de loop van de jaren zoveel kleine en grotere aquarellen gemaakt geïnspireerd door de natuur. En ik vond het leuk om een aantal daarvan bij elkaar in dit boekje te laten zien. Ik ben heel tevreden ermee!

Het boek is 20 x 25 cm groot en heeft 24 bladzijden.
Mijn boek is te koop in mijn Etsy shop. Of mail me als je belangstelling hebt.

Hieronder een paar bladzijden.

~~~~~~~

Here it is: my book!

Over the years I have been painting so many small and bigger watercolours inspired by nature. And I love showing some of them together in this little book. I am very happy with it!

The book is 20 x 25 cm in size, and contains 24 pages.
My book is available in my Etsy shop. Or mail me when you are interested.

Below a few pages.

De introductie. The introduction.

Nature is everywhere.
Even in my urban environment, I find inspiration in nature. A fallen autumn leaf, the first flowers in spring, or a bird’s feather on the ground.
They are my unexpected treasures.
Over the years I’ve painted a lot of these finds.
My paintings are by no means ‘botanical’. They are my loose impressions of the beauty I find in nature.
In this book I brought together some of my favourite nature paintings.
I hope you’ll enjoy them as much as I enjoyed painting them.


24 november 2018

finding inspiration for Christmas...Ik heb nog niet serieus over kerstkaarten nagedacht. We krijgen hier in Nederland eerst nog Sinterklaas op 5 december. 
Maar ik probeer alvast wat ideeën uit. Dit is er één van.
Hoe zit het bij jou? Al ideeën voor kaarten?

I haven't had serious thoughts about my Christmas cards yet this year. In the Netherlands we first celebrate St. Nicolas' birthday on December 5th.
I am working out some ideas though. This is one of them.
How about you? Any ideas for cards yet?

20 november 2018

dandelion...
Altijd al zo'n paardebloem pluizebol willen schilderen.
Dit is geschilderd op een smal stukje papier, 10 x 22,5 cm.
Waterverf en witte inkt.

Always wanted to paint such a dandelion fluffy thing (don't know the name in English).
Painted on a piece of scrap paper, 10 x 22,5 cm.
Watercolour and white ink.

17 november 2018

dragonfly...


Een libel, a dragonfly.

14 november 2018

eco printing 2 ... learn from my mistakes

digitally enhanced rhododendron leaves

Eco printing 1

Op een vroege zondagmorgen ging ik naar het park, gewapend met schaar en een grote boodschappentas, om meer bladeren te verzamelen voor eco prints. Ik plukte ook wat bessen en late bloemen. Ik voelde me een beetje stiekem terwijl ik dat deed, maar niemand scheen er aanstoot aan te nemen.
Early Sunday morning I went to the park, armed with scissors and a large shopping bag, to gather more leaves for eco printing. I also picked some berries and late flowers. I felt a little sneaky doing that, but nobody seemed to take offense. 
Ik kookte twee hoeveelheden bladeren, bessen en bloemen, maar de resultaten waren teleurstellend deze keer. De bloemen en bessen lieten bijna geen afdruk op het papier achter.
Bovendien, ik denk dat ik te veel bladeren tegelijk op één pagina propte. Bij mijn eerste poging gebruikte ik slechts één groot blad per pagina. En het resultaat was veel scherper.
I cooked two batches of leaves, berries and flowers, but the results were disappointing this time. The flowers and berries hardly left any marks on the paper at all. 
Furthermore, I think I crammed too many leaves on one page. In my first attempt I only used one big leaf per page, and the results were much more crisp. 
De rhododendron bladeren bovenaan waren erg licht en ik durfde er niet met waterverf overheen te gaan, uit angst de afdruk te verliezen. Dus ik heb de afbeelding digitaal verbeterd.
Onderaan een aantal eco prints met een waterverf wash.
The rhododendron leaves at the top were very faint and I was afraid to loose the print if I applied any watercolour. So I digitally enhanced the image at the top. 
Below a few eco prints with a watercolour wash.
Ik ga het in het voorjaar opnieuw proberen. Als je het zelf wilt proberen: succes!
I will have another try in spring. If you want to have a try yourself: good luck!01 november 2018

eco printing...Deze week kwam ik een youtube video tegen over eco printen op papier. Ik wou het zelf ook eens proberen. Ik verzamelde een paar eenvoudige herfstbladeren en stopte ze tussen kleine stukjes aquarelpapier. Maakte er een stapeltje van, bond het bij elkaar tussen twee houten plankjes en kookte dit in een oude pan ongeveer anderhalf uur.

This week I stumbled upon a youtube video about eco printing on paper. I decided to try it myself. I gathered some simple autumn leaves and put them between some small pieces of watercolour paper. Made a little stack, tied it together between two pieces of wood and cooked this in an old pan for an hour and a half. 
Zo kwamen ze eruit. Hoewel ik bladeren had uitgezocht met gele en groene tinten, hadden de prints allemaal dezelfde bruine kleur. Ik gaf ze daarom een blauwe aquarel wash.

This is how they came out. Although I picked leaves with yellow and green shades, the prints all had the same brown colour. So I gave them a blue watercolour wash.


Op youtube kun je tientallen filmpjes over ecoprinten op papier vinden.
Dit ga ik vaker doen!

On youtube you can find dozens of videos about eco printing on paper. 
Love to do more of this!

19 oktober 2018

Autumn...


Moest ze schilderen, deze eikeltjes!
De groffe stuctuur van het papier past precies bij de ruwheid van de doppen.

Could not resist painting them, these acorns.
The rough stucture of the paper fits the roughness of the acorns perfectly.

16 oktober 2018

woodland landscape...

Dit is geschilderd van een foto van bos op de Utrechtse Heuvelrug.
Begin van de herfst.

It is Week of the Landscape.
This is a painting of a wooded and hilly area in the middle of the Netherlands.
The beginning of autumn.

11 oktober 2018

the edge of the cornfield...Ik schilderde nog een landschap, met een groffe penseel. De rand van een maisveld.

~~~~~~~

I painted another landscape with a big brush. The edge of a cornfield.
26 september 2018

moorland walk...Het is al meer dan een maand geleden sinds mijn laatste post. Ik schilderde niet veel, maar was wel druk met andere creatieve dingen. Ik wilde graag nog een landschap schilderen en het werd dit heidelandschap, van een foto uit mijn archief.

It's been more than a month since my last post. I did not paint a lot but I have been busy doing other creative things. I wanted to paint another landscape and this is it: a moorland path, from a photo from my archives. 

21 augustus 2018

annoying creatures...Op mijn andere blog had ik een verhaaltje geschreven over vervelende vliegen.
En ik wilde er geen willekeurige foto van internet bij plaatsen.
Dus er zat niets anders op dan zelf een vlieg te schilderen, wel van een foto gevonden op internet.
Niet mijn favoriete onderwerp.
En ze zien er behoorlijk echt, en eng, uit.
Gelukkig doen ze niets.

On my other blog I had written a story about annoying flies.
And I did not want to add a random picture from the internet.
So there was nothing for it than painting a fly myself, from a photo found on the internet though.
Not my favourite subject.
And they look pretty real, and scary, too.
Fortunately, they are harmless.

18 augustus 2018

daisy...

Madeliefje... Daisy


Lief klein bloemetje in het gras. Ik schilderde ze eerder, zie hier.
Sweet little flower in the grass. I've painted them before, see here.

Prettig weekend! Have a nice weekend!

11 augustus 2018

the number 8


Ik was van plan om deze te bewaren totdat ik nog meer bladeren had geschilderd om te laten zien.
Maar vandaag bedacht ik me ineens dat drie dagen geleden ...

op de 8ste dag van de 8ste maand mijn blog zijn 8ste verjaardag vierde!

In China is het getal 8 een geluksgetal.
En bij toeval schilderde ik gisteren een klavertje vier.
Dus bij al deze toevalligheden kan ik alleen maar
iedereen heel veel geluk toewensen!

🍀

I intended to save this one until I had painted some more leaves to show you. 
But today it occurred to me that three days ago ...

on the 8th day of the 8th month my blog celebrated its 8th birthday!

In China the number 8 is a lucky number.
And just by coincidence I painted this little four leaved clover yesterday.
So with all these coincidences the only thing that remains to me is to wish 
everyone very good luck and happiness!

10 augustus 2018

leaves galore...


Ik blijf gefascineerd door bladeren.
In allerlei vormen en kleuren.
Ik heb een paar bladeren tekeningen nodig voor een project.
Maar zojuist op het postkantoor kreeg ik ineens nog veel meer ideeén. Dus er komt nog meer aan.
Trouwens, het weer is een stuk koeler nu, en er is zelf REGEN gevallen. Ik hoop dat het genoeg is voor de verdroogde aarde en planten.

I remain fascinated by leaves. 
In every shape and colour. 
I need some leaves drawings for a project. 
And just now at the postoffice I got many more ideas. So more to come.
By the way, the weather is a lot cooler now, and there was even some RAIN. I hope it will be enough for the parched earth and plants.05 augustus 2018

heatwave doodles...


Het blijft maar warm. Te warm. En nog geen regen.
De bomen laten blaadjes vallen, oogsten kwijnen weg op de akkers, koeien staan binnen en eten de wintervoorraad hooi op, rivieren staan laag en de rivierdijken gaan barsten vertonen.
Ik maak me zorgen. Wat zullen de gevolgen zijn van deze langdurige droogte?

The weather remains hot. Too hot. And no rain yet.
The trees are dropping leaves, harvests in the fields are withering away, cows are inside and eating the winter supply of hay, rivers are low and the river dikes are starting to show cracks.
I worry. What will be the effects of this prolonged drought?Het beste is om rustig aan te doen.
Een goed moment om wat nieuwe dingen uit te proberen.
Een tijdje geleden kocht ik Ecoline brushpennen.
Hierboven vervaagde ik de lijnen met een natte penseel.
Toch ligt mijn eerste liefde bij aquarelverf. Zie hieronder.

The best thing is to take it easy.
A good time to try out some new things.
A while ago I bought Ecoline brush pens.
Above I faded the lines with a wet brush.
But my first love remains watercolor paint. See below.


Eén van de dingen die je met een brushpen kunt doen is 'lettering'. Daar moet ik nog lang mee oefenen voordat het zo mooi en vloeiend wordt als in het boekje.

One of the things you can do with a brushpen is 'lettering'. I need a lot of practice before it gets as beautiful and flowing as in the book.
Over letters gesproken:
ik ontdekte hoe ik digitaal letters kan inkleuren met een afbeelding. 
Ik gebruikte het fotobewerkingsprogramma Paint.net.

Speaking of letters: 
I discovered how I can colour letters digitally, using an image.
I used the photo editing program Paint.net.

Hou het koel!
Keep cool!


21 juli 2018

dry grass...Vanuit de trein zag ik gisteren hoe droog de velden erbij staan. Geen groen grassprietje te zien. Alles is geel en droog. Het is warm. En het wordt nog warmer volgende week. Zonder een drupje regen. Het water in de rivieren staat laag. En het gebrek aan water in ons normaal zo natte landje zorgt voor problemen.

From the train yesterday I saw how dry the fields are. Not one green blade of grass in sight. Everything is yellow and dry. It is hot. And it will get hotter next week. Without a drop of rain. Water in the rivers is low. And the lack of water in our normally wet country is causing problems.

09 juli 2018

eat pray love

biet prei lof


Dit is een beetje heel erg flauw. Maar ineens vond ik de woorden  Eat Pray Love (van het boek en de film) lijken op de Nederlandse groentenamen biet prei lof. 
Je moet nooit een goed excuus verspillen om groente stillevens te schilderen. :)

This is really really silly. It suddenly occurred to me that the words Eat Pray Love (from the book and the film) looked like the Dutch vegetable names 'biet' 'prei' 'lof' (beetroot, leek, chicory).
Never waste a good excuse to paint vegetable still lifes. :)

02 juli 2018

loose ends...Nog twee little gems voor het facebook project, allebei 13 x 18 cm. 
De engel is één uit de serie engelen die ik eerder heb geschilderd.
En het plantje schilderde ik twee weken geleden.

Ik heb mijn schildertafel opgeruimd en mijn schilderspullen uitgezocht. 
Dus ik ben klaar voor nieuwe spannende dingen. Hoop ik. Ideeën in overvloed!

~~~~~~~

Two more little gems for the facebook project, both 5 x 7 inch. 
The angel is one of a series of angels I did earlier. 
And the little plant I painted two weeks ago.

I've cleared my painting table and rearranged my painting stuff. 
So I am ready to do new and exciting things. I hope. Plenty of ideas!
28 juni 2018

the gate and the shutter...Dit is weer een schilderij geschilderd naar een foto die ik maakte in mijn woonplaats Deventer. Ik schilderde laatst al de blauwe fiets. En ik wilde iets in dezelfde stijl schilderen.
Zie de originele foto op mijn andere blog: Bubbels.

This is another watercolour painted after a photo I took in my hometown of Deventer. I recently painted the blue bike. And I wanted to paint something in the same style.
See the original photo on my other blog: Bubbels.11 juni 2018

the art of spattering...

Ik maak heel vaak gebruik van spetters, al jaren. Het kan een saai schilderij net dat beetje spannender maken. Ik dacht ik schrijf er een blogpost over met een aantal voorbeelden waar ik spetters heb toegepast.

I have been using spattering often, for years. It can add just the right amount of interest to an otherwise boring painting. I thought I'd write a blogpost about it with a few examples of where I used spattering. Het werkt heel goed met bloemen. Vooral bloemen die een donker hart hebben en donkere meeldraden. Zoals anemonen en de klaprozen van mijn vorige post. Het geeft een speels effect, en je hoeft niet iedere meeldraad apart te schilderen. 
Bij de poinsettia hieronder heb ik vrij natte rode verf gebruikt voor de spetters.

It works great with flowers. Especially the ones with dark hearts and dark stamens. Like anemones and the poppies in my previous post. It gives a playful effect, and you do not need to paint each stamen separately.
With the poinsettias below I used rather wet red paint for the spatters.

De techniek die ik gebruik is simpel.
Ik laad de penseel met verf en tik met mijn wijsvinger zachtjes op de steel. Alsof je as van een sigaret aftikt. Hoe kleiner de penseel, hoe kleiner de spetters. Houd een stukje keukenpapier bij de hand om de spetters weg te deppen die op de verkeerde plaats terecht zijn gekomen. Je kunt ook je schilderij bedekken waar je geen spetters wilt hebben.

The technique I use is simple.
I load the brush with paint and gently tap the stem with my index finger. As if you are tapping ash from a cigarette. The smaller the brush, the smaller the spatters. Keep a piece of paper towel handy to dab away the splashes that have ended up in the wrong place. You can also cover your painting where you do not want to have spatters.
Bij het bladerenschilderij geven de spetters de indruk alsof de bladeren op de grond liggen.

In the leaves painting the splashes give the impression that the leaves are lying on the ground.
In het kleine aardbeienschilderijtje heb ik groen-gele spetters toegepast. De truc hier is om vrij natte verf te gebruiken, die als druppels op het papier blijven liggen. Als het opdroogt, krijgen de spetters een rand, die bij de aardbeien precies op zaadjes lijken.
Ik vind het niet erg dat er ook spetters naast de aardbeien terechtkomen.

In the small strawberry painting I applied green-yellow splashes. The trick here is to use fairly wet paint, which stays on the paper like drops. When it dries, the spatters get a border that looks exactly like seeds on the strawberries.
I don't mind that spatters also end up next to the strawberries.

De spikkels op de eieren zijn ook spetters.
De vlek linksonder bij het schilderij van de blauwe veer heb ik gedaan met een pipet.

The speckles on the eggs are also spattered. 
The blot in the painting of the blue feather I made with a pipette.
Nog een paar laatste adviezen:
Niet overdrijven.
Probeer het eerst uit op een stukje proefpapier, voordat je het op je echte schilderij doet.
Houd je keukenpapier bij de hand.
En wees niet bang.
Veel plezier!

Some last advice:
Don't overdo it.
Try it first on a piece of test paper, before you apply it on your real painting.
Keep your paper towel handy.
And don't be afraid.
Have fun!

About me