20 december 2014

Merry Christmas to all!...Ik ben maar gedeeltelijk verantwoordelijk voor deze afbeelding, want dit is een gephotoshopte versie van een aquarel van mij van vorig jaar. Maar ik wou dat ik zo kon schilderen. :)

Ik weet niet zeker of ik nog voor januari iets op mijn blog zal publiceren, dus ik wens jullie allemaal: 
Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!

I can only partly take credit for this image, because it is a photoshopped version of a watercolour of mine from last year. But I wish I could paint like this. :)

I don't know if I'll post before January so I wish you all:
Merry Christmas and Happy New Year! 

09 december 2014

Feather 3 - white...


Ik heb dezelfde kleuren gebruikt als in veer no. 1, maar dan in negatieve vorm.
Wel een beetje gesmokkeld want ik heb ook wat witte gouache gebruikt.

I used the same colours as in feather no. 1, only now in negative shape.
I cheated a little for I also used some white gouache. 

29 november 2014

Feather 2 - peacock...Dit is niet een veer die ik zelf gevonden heb, ik heb een foto van internet gebruikt. En ik heb geloof ik meer kleuren gebruikt dan in een echte pauwenveer. Maar dat zou de pauw niet erg gevonden hebben. :)
Prettig weekend allemaal!

This is not a feather I found myself, I used a photo from internet. And I believe I used more colours than in a real peacock feather. But I think the peacock would not mind that! :)
Have a great weekend all of you!

25 november 2014

Feather...Om weer een beetje in een ritme van regelmatig schilderen te komen, heb ik besloten met een serie kleine schilderijtjes te beginnen. Dit is de eerste.
Ik raap altijd allerlei dingen op die ik op straat vind: veertjes, bladeren, stenen, schelpen op het strand, enz. Dit is een zwart-grijze veer, maar als je goed kijkt zie je er blauwe en paarse tinten in. Dus zo heb ik hem geschilderd.

To get back into a rhythm of painting regularly, I decided to start with a series of small paintings. This is the first.
I always pick up things I find in the street: feathers, leaves, pebbles, shells on the beach, etc. This is a black and gray feather, but when you look closely you see blue and purple shades. So that is how I painted it.

15 november 2014

Ammonite...Geinspireerd door de ammonieten die ik zag in het Kristalmuseum in Borculo.
Dit onderwerp vroeg om verschillende technieken: ik heb een spons gebruikt, aquarelpotloodpoeder erop gestrooid gemaakt met een stukje schuurpapier en gespetterd

Inspired by the ammonites I saw in the Crystal Museum in Borculo. 
This subject demanded several techniques: I used a sponge, I scattered powder of watercolour pencil made with a piece of sandpaper, and I spattered.

12 november 2014

Honesty, pope's money, Judas' coins...Hele tijd niet geschilderd, maar deze week weer begonnen.
Ik ben nog steeds geintrigeerd door deze judaspenningen. De delicate papierachtige zaaddozen en de subtiele bruin- en grijstinten. 

Have not painted for a while, but started again this week.
I am still intrigued by this honesty. The delicate paperlike seedpods and the subtle shades of brown and gray.

12 oktober 2014

Physalis 2...Nog een keer deze leuke oranje physalis vruchten.

Another try of these funny orange physalis pods.

06 oktober 2014

Time off...Ik heb een tijdje vrijaf genomen van schilderen en bloggen. 
Vandaar dat ik dit schilderij van vorig jaar laat zien. Ik kwam laatst langs de plataan waar deze tak vanaf is gevallen, en herinnerde me dit schilderij. Een reusachtige boom is het.

I took some time off from painting and blogging. 
That is why I show you this painting from last year. I recently walked by the plane tree where this branch fell off from, and remembered painting this. A giant tree it is. 

26 september 2014

Spatter and splash...


Spetteren en plonsen, en spontaan schilderen zonder eerst na te denken. Het soort van intuitief schilderen waar ik het meest van hou. Als ik na ga denken, zie ik allerlei foutjes, maar als je niet al te dichtbij kijkt, zie je de bloemen dansen. :)
Een prettige herfst gewenst!

Spatter and splash, and painting spontaneously without thinking first. The kind of intuitive painting I like best. If I start thinking, I see a variety of little flaws, but when you don't look too closely, see you the flowers dancing. :)
Have a nice autumn!
22 september 2014

Physalis...Deze oranje lampionnetjes heten officieel Physalis. Binnenin zit een fel oranje bes. Ik heb een paar takken in een vaas staan, de groene blaadjes zijn inmiddels afgevallen.
Geschilderd op een stuk afgesneden papier, ong. 50 x 20 cm.

Dit schilderij is te koop in mijn Etsy winkeltje. SOLD

These orange 'lampions' are officially called Physalis. Inside is a bright orange berry. I have a few branches in a vase, the green leaves have fallen off by now. 
Painted on a scrap of paper, approx. 50 x 20 cm.

This painting is available in my Etsy shop. SOLD
13 september 2014

Debbie's lemonade...Dit stilleven werd geïnspireerd door een foto van blogvriendin Debbie Nolan, die zo vriendelijk was haar toestemming te geven om hem als referentiefoto te gebruiken. Ze heeft een heel mooi en inspirerend blog waar ze haar prachtige foto's en schilderwerk deelt: View from Harmony Hills. Neem een kijkje! Dankjewel Debbie!

This still life was inspired by a photo by blogfriend Debbie Nolan, who has been so kind to give her permission to use it as a reference. She has a beautiful and inspiring blog where she shares her wonderful photos and artwork: View from Harmony Hills. Take a look! Thank you Debbie!

01 september 2014

Always apples...Dit is wat er uit mijn penselen komt de laatste tijd. Geen zachte, transparante aquarel, maar spontaan spelen en experimenteren met verf. En dit is dan het resultaat. De achtergrond is donkerder en minder vlekkerig in het echt.
 Misschien doe ik hem nog wel eens over, in een rustiger periode.
Of niet, alhoewel... appels schilderen vind ik altijd leuk. :)

This is what comes out of my brushes lately. No soft, transparent watercolour, but spontaneous playing and experimenting with paint. And this is what came out. The background is darker and less blotchy in real life.
I may do this painting again some day, in more tranquil times. 
Or not, although... I always enjoy painting apples. :)

19 augustus 2014

An old knot...Toen ik oudere schilderijen aan het opruimen was, vond ik deze terug.
Nu ik hem na enige tijd weer terug zie, vind ik hem eigenlijk toch wel leuk, vooral van een afstand, want dan krijgt hij meer diepte.

Dit schilderij is te koop in mijn Etsy winkeltje. SOLD

Going through some of my older paintings I found this one. 
Seeing it again after some time, I actually like it better, particularly from a distance when it gets more depth.

This painting is available in my Etsy shop. SOLD

10 augustus 2014

More peaches...
Nog meer perziken. 
Ik heb er nog veel meer geschilderd maar deze leken het best op perziken.

More peaches.
I painted a lot more but these ones looked like peaches the best.

31 juli 2014

Daisies...
Ik vind het altijd een uitdaging om witte bloemen te schilderen, dus hier is er weer een.

I always find it a challenge to paint white flowers, so here is another one. 

07 juli 2014

Peaches...Om weer in de routine van schilderen te komen, heb ik weer wat uit de keuken genomen als referentie.
To get back into the routine of painting, I took something from the kitchen again as a reference.

29 juni 2014

Jan Voerman (1857 - 1941)Dit is de tentoonstelling die ik onlangs heb bezocht. Jan Voerman is beroemd om zijn mooie wolkenluchten en zijn IJssel landschappen. Maar zijn prachtige bloemenstillevens hebben mijn hart gestolen.Er waren ook een hoop studies en tekeningen van zijn hand te zien.

This is the exhibition I visited recently. Jan Voerman is famous for his beautiful cloudy skies and his IJssel riverlandscapes. But his wonderful flower still lifes stole my heart. There were also a lot of his studies and drawings on display.De bloemenschilderijen zijn allemaal aquarellen.
The flower paintings are all watercolours.

Het laatste schilderij hieronder is een oude bekende. Misschien herinner je je nog dat ik een boekomslag heb nageschilderd (zie hier). Het blijkt dit schilderij te zijn, een aquarel van Jan Voerman. Wat leuk om het in het echt te zien!

The last painting below is an old friend. Maybe you remember I painted a copy of a bookcover (see here). It turned out to be a watercolour by Jan Voerman. So great to see it in real life!
Happy accidents...Experimenterend met neocolor II krijt en aquarel washes, gebeurden er hele spannende en onverwachte dingen. Het was mijn bedoeling om zachte schaduwen te creëren tussen stroken kleur. Maar de neocolor ging geheel zijn eigen gang.

Experimenting with neocolor II crayons and watercolour washes, exciting and unexpected things happened. I intended to create soft shadows between strips of colour. But the neocolor had a mind of its own.


Op weg naar een andere kunst tentoonstelling vandaag (zal je er in een volgende post meer over vertellen), liep ik door ongelooflijk mooie groene landschappen. En ik moest denken aan mijn groene washes hierboven. Vind je ook niet?

On my way to another art exhibition today (tell you more about it in a next post), I walked through incredibly luscious and green landscapes. And they reminded me of my green washes above. Don't you agree?

27 juni 2014

Seurat and Van Gogh...

Onlangs ben ik naar het Kröller Müller Museum geweest, om de tentoonstelling over Georges Seurat, meester van het pointillisme, te bekijken. En natuurlijk ook kon ik ook de vaste collectie Van Goghs niet overslaan.
Hieronder een paar foto's.
Over de Van Gogh Gallery vind je hier meer informatie.
Tip: download het gidsje onderaan de webpagina, om meer Van Goghs te zien!
Veel plezier!

Recently I visited the Kröller Müller Museum, to see the exhitibion about Georges Seurat, master of pointillism. And of course I also admired their permanent Van Gogh collection. Below some photo's.
About the Van Gogh Gallery you'll find more information here.
Tip: download the booklet at the bottom of the webpage, to see more Van Goghs! Enjoy!

21 juni 2014

Background...


Ik was zo voorzichtig met dit portret (zie hier), maar ik vond dat er iets aan ontbrak. Dus ik heb het Palestijnse meisje een achtergrond gegeven. En ik heb ook turquoise aan het palet toegevoegd. 

I was so careful painting this portrait (see here), but I thought it lacked something. So I gave the Palestinian girl a background. And I also added turquoise to the palette.About me