12 januari 2012

Wijze oude mannen... Wise old men...Nog een majestueuze oude beukenboom. Ze staan in het echt tegenover elkaar in dezelfde straat.
Als schilderij gaan ze ook goed samen, deze twee wijze oude mannen.

Another majestic old beech tree. In real life they stand opposite each other in the same street.
As paintings they look great together as well, these two wise old men.


01 januari 2012

About me