31 december 2016

Old and new...


Een collage van wat ik in het afgelopen jaar schilderde. Een stilleven voor een challenge, diverse experimenten met zijdepapier, aquarelschetsen van gevonden schatten uit de natuur, sneeuwklokjes die op een expositie belandden, het lichtspel in het gebladerte, en een toevoeging aan de zodiak serie.
Ik verheug me op een nieuw schilderjaar, ik hoop jullie ook.

Gelukkig Nieuwjaar allemaal!

~~~~~~~

A collage of what I painted in the past year. A still life for a challenge, several experiments with tissuepaper, watercolour sketches of treasure finds in nature, snowdrops that ended up at an exhibition, the play of light in foliage, and an addition to the zodiac series. 
I am looking forward to a new painting year, I hope you do too.

Happy New Year everyone!

27 december 2016

Physalis fruit...Ik heb physalis eerder geschilderd, als takken in een vaas. Ik wist niet dat de bessen eetbaar waren. Ik zag ze voor de Kerst in de supermarkt liggen, heb ze gekocht en er een aquarelschets van gemaakt. Goede gelegenheid om een paar tertiaire kleuren te gebruiken, zoals rauwe sienna, rauwe omber en olijfgroen. 

I painted physalis before, as branches in a vase. I did not know the berries were edible. I saw them in the supermarket just before Christmas, I bought them and made a watercolour sketch. Good opportunity to use some tertiary colours like raw sienna, raw umber and olive green. 

Te koop in my Etsy shop.
Available in my Etsy store24 december 2016

Merry Christmas!Vrolijk Kerstfeest!
Merry Christmas!

16 december 2016

Pods...Ik vond deze peulen en maakte er een aquarelschets van.
Geen idee hoe de boom heet waar ze aan groeien. Weet jij het?
Ik heb een schilderplek geimproviseerd in de woonkamer, dus ik kan weer schilderen. :)

I found these pods and made a watercolour sketch of them.
I have no idea what the name is of the tree they grow on. Do you know? 
I improvised a painting spot in the living room, so I can paint again! :)


09 december 2016

Christmas cards and water damage...
Dit jaar heb ik kerstschilderijtjes van voorgaande jaren gebruikt om kleine plaatjes te printen die ik op witte kaarten heb geplakt.

Om diverse redenen ligt het schilderen hier even stil. Mijn schilderkamertje is leeggehaald omdat ik waterschade heb door een lekkende radiator. Daardoor heb ik voorlopig geen vaste schilderplek, heel onhandig.

Een fijne decembermaand gewenst!

~~~~~~~

This year I used Christmas paintings of previous years to print small pictures that I glued onto white cards.

For several reasons I have not been painting very much. My painting room has been cleared out because of water damage from a leaking radiator. So I don't have my usual painting spot available for a while, unfortunately. 

Wish you a happy December!


23 september 2016

Pears demo


Dit was een foto op mijn website, die inmiddels niet meer online is.
This was a photo on my website that is not online anymore.

Ik heb van mijn peren demo uit 2012 een downloadable pdf file gemaakt. Kijk bovenaan mijn blog, ga naar de pagina en klik op de link.
En nu..... eindelijk weer schilderen! :)

I made a downloadable pdf file of my pears step by step demo from 2012. Look at the top of my blog, go to the right page, and click on the link. 
And now.... finally back to painting! :) 


15 augustus 2016

Foliage...

Gebladerte.... zo'n mooi woord. Geinspireerd op de takken bij mijn slaapkamerraam.
Ik heb vijf kleine schilderijtjes op een rij geschilderd, die samen één tak vormen. Maar uiteindelijk heb ik er eentje weggelaten voor een mooier geheel.

Foliage... I like the word. Inspired by the branches outside my bedroom window. 
I painted five little paintings in a row together depicting one large branch. But in the end I left one out for a better result. 
04 augustus 2016

Sunlight in the trees...Een poging om het zonlicht in de bladeren te vangen.
An attempt to catch the sunlight in the leaves.

13 juli 2016

Beach finds 2...
Een beetje te veel gefiedeld met deze schelpen, dus dat vraagt om nog meer schelpen schilderen. Leuk. Ze komen pas tot leven met een achtergrond waar ze uit naar voren komen, weet ik nu.

I fiddled a little too much with these shells, so that calls for more shell paintings. Fun. They only come to life with a background against which they stand out, I now know. 

23 juni 2016

Beach finds...Als ik op het strand ben, kan ik het niet laten om schelpen op te rapen. Wie niet. Ik heb een glazen pot waar ik mijn vondsten in bewaar: schelpen, steentjes, veren, een mooie kraal....
Het zandeffect op het onderste schilderij heb ik gemaakt met aquarelpotlood en schuurpapier zodat er fijne deeltjes vallen op het vochtige papier.


Whenever I am on the beach, I cannot resist picking up some shells. Who doesn't. 
I have a glass jar where I keep my treasure finds: shells, pebbles, feathers, a lovely bead....
I made the sandeffect on the painting below with watercolour pencil and sandpaper, creating fine particles on the damp surface of the paper. 

16 juni 2016

Little vases...Hoi, ik ben er nog. Een tijdje niet geschilderd, dit is een schilderij uit 2014 dat ik nog niet eerder op mijn blog had gezet. Maar net een grote hoeveelheid papier en nieuwe penselen besteld, dus nu de inspiratie nog.

Hi, I am still here. Haven't painted for a while, this painting is from 2014 that was not published on my blog. But I just ordered a  huge amount of paper and new brushes, now waiting for inspiration. 

24 mei 2016

Birthday calendar from Angelique...Ik ben al een hele tijd volger en een enorme fan van de Tekeningen van Angelique. Doodgewone voorwerpen worden onder haar handen dingen van grote schoonheid. Haar tekeningen zijn fijn en fijnzinnig, en hebben een enorme ontroerende gevoeligheid. Heel erg mooi!
Gisteren viel dit pakje in mijn brievenbus, met de verjaardagskalender die ik had besteld. Ik ben er zo blij mee, voor elke maand een prachtige tekening!

~~~~~~~

I am a long time follower and huge fan of the Tekeningen van Angelique (Drawings by Angelique). She turns ordinary objects into things of great beauty. Her drawings are subtle and delicate, and have a very moving sensitivity. Very very beautiful. 
Yesterday this package arrived in my letterbox, containing the birthday calendar that I ordered. I am so happy with it, for every month a wonderful drawing!
15 mei 2016

Watercolour and tissuepaper 2... grapes...Nog een schilderij dat ik een make-over gaf met zijdepapier. Hier is het origineel te zien. 
Leuk om te doen, en wie weet hoe ik deze techniek in de toekomst zal toepassen. Ik heb een paar ideeën.

Another painting that I gave a tissue paper make-over. Here you can see the original. 
Fun to do, and who knows how I will apply this technique in the future. 
I have a few ideas.

11 mei 2016

Watercolour and tissuepaper...
Ik heb laatst een boek gekocht over aquarel gecombineerd met andere mediums. Het boek heet Spannend Aquarel door Michèle Reynier. Eén van de technieken die zij demonstreert in haar boek is het gebruik van zijdepapier of vloeipapier. 
Om daar zelf mee te experimenteren heb ik oude aquarelschetsjes gebruikt.

I recently purchased a book about watercolour combined with other media. I bought the Dutch version, but the original is called Aquarelle et Jeux de Matière by Michèle Reynier. One of the techniques she demonstrates in her book is the use of tissue paper. To experiment with that myself I used some old watercolour sketches.

Bij de perziken hierboven (zie de eerste versie hier) heb ik eerst wat meer achtergrond toegevoegd. En toen dat gedroogd was heb ik de hele aquarel ingesmeerd met verdunde lijm en daarop een stuk gekreukt zijdepapier geplakt. Ik vind het effect heel mooi hoe het de afbeelding zachter maakt. 

To the peaches above (see the first version here) I first added some more background. And when that was dry I covered the whole watercolour with diluted glue and then stuck a piece of wrinkled tissue paper on it. I really like the way it softens the image. 

Hieronder een ander probeersel. Dit tissue papier was wat dikker, en ik wist nog niet precies hoe ik het moest gebruiken. Zie hier het oorspronkelijke schilderij, dat ik niet zo succesvol vond.
Ik vind deze techniek erg interessant en ga er beslist meer mee doen. Je kunt er bijvoorbeeld ook weer overheen schilderen.

Below another trial. This tissuepaper was a bit thicker, and I did not exactly know yet how to use it. Look here for the original painting, that I did not like very much. 
I find this technique very interesting and I certainly will try more of it. You can, for instance, paint over it some more as well. 

Michèle Reynier's website: www.michelereynier.com
Really inspiring!!!
30 april 2016

Still life challenge...Een hele tijd geleden dat ik iets geschilderd heb. Vandaag heb ik dit stilleven geprobeerd, met neocolor II krijt en waterverf. Ik had plezier in de losse manier van schilderen. Ik hoop dat de appels nog op appels lijken.
Het is mijn interpretatie van een challenge foto van A Nos Pinceaux.

A long time since I painted anything. Today I tried my hand at this still life, using neocolor II crayons and watercolour. I enjoyed painting this in a loose way. I hope the apples still resemble apples. 
It is my interpretation of a challenge photo of A Nos Pinceaux.


21 april 2016

Magic of the moment...Nee, geen schilderijen, maar foto's van experimenten met inkt in water. Kort van duur, maar fascinerend.
Wat ik wou, lukte niet, en deze foto's zijn het enige dat overblijft.

No paintings, but photo's of experimenting with ink in water. Short-lived, but fascinating. 
What I wanted did not work, and these pictures are all that remain.29 maart 2016

More fish...Dit is de laatste versie van het teken Vissen, voorlopig. 
Ik wist dat het schilderen van alle dierenriemtekens een uitdaging zou zijn, maar de vissen bleken moeilijker dan ik aanvankelijk dacht, vooral het water.
Ik heb verschillende kleuren blauw uitgeprobeerd, en uiteindelijk gekozen voor turquoise en ultramarijn. Als ik er andere kleuren in mengde, werd het een modderbad. Ik heb ook een versie met plastic folie geprobeerd maar dat was te hoekig, en niet het zachte effect dat ik wilde bereiken. 
Dit is het voorlopig. Voila!

This is the last version of Pisces, the fish, at least for now that is.
I knew that painting all zodiac signs would be a challenge, but the fish turned out harder than I expected, particularly painting the water.
I tried several shades of blue and eventually chose turquoise and ultramarine. When I dropped in other colours, it became a mud bath.
I also tried a version with cling film, but that was too angular, not the soft effect I wanted to achieve. 
So this is it for now. Voila!


Oh en dit kleintje wou even dag zeggen. :)
Oh and this little one wanted to say hello. :)27 maart 2016

Happy Easter...

Ik hoop dat iemand je trakteert op een heerlijk paasontbijt! Vrolijk Pasen!

I hope someone will treat you to a delicious breakfast! Happy Easter! 


24 februari 2016

Sneeuwklokjes expositie... Exhibition of snowdrops...Ergens in januari, toen ik volop bezig was om sneeuwklokjes te schilderen, werd ik benaderd door een galerie. Of ik mee wou doen aan een expositie met als thema Sneeuwklokjes. En vandaag, een aantal weken later, is de eerste dag van de tiendaagse expositie in Galerie Posthuys in De Koog op het eiland Texel. Er is schilderkunst, keramiek, papierkunst en fotografie te zien.
Kijk, niet te geloven, dat ik daar met mijn aquarellen tussen al die mooie kunstwerken hang, een heel bijzondere belevenis!

Some time in January, while I was busy painting snowdrops, I was contacted by a gallery. If I was interested in taking part in an exhibition with the theme of Snowdrops. And today, several weeks later, is the first of a ten day exhibition in Galerie Posthuys in De Koog on the isle of Texel. There are paintings, ceramics, paper art and photography on display. 
Look, I still can't believe it, that my watercolours are hanging there among those beautiful artworks, a very special experience!


06 februari 2016

Continuing the zodiac series: Pisces...Een beetje laat maar als mijn goede voornemen voor het nieuwe jaar heb ik besloten om dit jaar te wijden aan het afmaken van de dierenriemserie.
Dat wordt een interessante onderneming want behalve dieren zitten er in de dierenriem ook mensen, zoals de Boogschutter, Waterman en Tweelingen. 
Mijn aanpak tot nu toe was om eerst kleinere probeersels te maken om het onderwerp te exploreren. Soms vind ik de probeersels leuker dan het grotere eindproduct.
Dit is wat ik tot nu toe geschilderd heb, zie hieronder.

A little late but as my new year's resolution I have decided to dedicate this year to completing the zodiac series. 
That will be an interesting journey because besides animals the zodiac contains people as well, like Sagitarius, Aquarius and Gemini. 
My approach until now has been making smaller thumbnails first to explore the subject. Sometimes I like the thumbnails better than the final product. 
This is what I have painted so far, see below.


thumbnails 19 x 20 cm


final paintings 20 x 28 cm

24 januari 2016

Snowdrops - a different approach...Ik ben nog steeds met sneeuwklokjes bezig. Met dank aan de vele foto's die ik van John van JWJArts heb gekregen. Heel erg bedankt, John, je bent een getalenteerd kunstenaar en fotograaf!
Dit is  geschilderd op een ander papier dan ik gewend ben, Moulin du Roy van Canson. Ik moet er erg aan wennen.

I am still busy painting snowdrops. Thanks to to the many photo's I got from John of JWJArts. Many many thanks, John, you are a talented artist and great photographer!
This is painted on a different paper than I usually use, Canson Moulin du Roy. It takes some getting used to. 

04 januari 2016

Spring mood...Ik start het nieuwe jaar in lente stemming. Ik heb nog geen sneeuwklokjes gezien, maar binnenkort...

I start the new year in spring mood. I haven't seen snowdrops yet, but soon...About me