13 juni 2019

magpie...


ekster...  magpie...

Ik zie ze soms in de bomen aan de achterkant van mijn flat. Aan de voorkant zitten kraaien. En o wee als ze op elkaars territorium komen, dat wordt vechten.

I sometimes see them in the trees at the back of my apartmentbuilding. There are crows at the frontside. And if they enter each other's territory, there will be a fight.
About me