24 november 2018

finding inspiration for Christmas...Ik heb nog niet serieus over kerstkaarten nagedacht. We krijgen hier in Nederland eerst nog Sinterklaas op 5 december. 
Maar ik probeer alvast wat ideeën uit. Dit is er één van.
Hoe zit het bij jou? Al ideeën voor kaarten?

I haven't had serious thoughts about my Christmas cards yet this year. In the Netherlands we first celebrate St. Nicolas' birthday on December 5th.
I am working out some ideas though. This is one of them.
How about you? Any ideas for cards yet?

20 november 2018

dandelion...
Altijd al zo'n paardebloem pluizebol willen schilderen.
Dit is geschilderd op een smal stukje papier, 10 x 22,5 cm.
Waterverf en witte inkt.

Always wanted to paint such a dandelion fluffy thing (don't know the name in English).
Painted on a piece of scrap paper, 10 x 22,5 cm.
Watercolour and white ink.

17 november 2018

dragonfly...


Een libel, a dragonfly.

14 november 2018

eco printing 2 ... learn from my mistakes

digitally enhanced rhododendron leaves

Eco printing 1

Op een vroege zondagmorgen ging ik naar het park, gewapend met schaar en een grote boodschappentas, om meer bladeren te verzamelen voor eco prints. Ik plukte ook wat bessen en late bloemen. Ik voelde me een beetje stiekem terwijl ik dat deed, maar niemand scheen er aanstoot aan te nemen.
Early Sunday morning I went to the park, armed with scissors and a large shopping bag, to gather more leaves for eco printing. I also picked some berries and late flowers. I felt a little sneaky doing that, but nobody seemed to take offense. 
Ik kookte twee hoeveelheden bladeren, bessen en bloemen, maar de resultaten waren teleurstellend deze keer. De bloemen en bessen lieten bijna geen afdruk op het papier achter.
Bovendien, ik denk dat ik te veel bladeren tegelijk op één pagina propte. Bij mijn eerste poging gebruikte ik slechts één groot blad per pagina. En het resultaat was veel scherper.
I cooked two batches of leaves, berries and flowers, but the results were disappointing this time. The flowers and berries hardly left any marks on the paper at all. 
Furthermore, I think I crammed too many leaves on one page. In my first attempt I only used one big leaf per page, and the results were much more crisp. 
De rhododendron bladeren bovenaan waren erg licht en ik durfde er niet met waterverf overheen te gaan, uit angst de afdruk te verliezen. Dus ik heb de afbeelding digitaal verbeterd.
Onderaan een aantal eco prints met een waterverf wash.
The rhododendron leaves at the top were very faint and I was afraid to loose the print if I applied any watercolour. So I digitally enhanced the image at the top. 
Below a few eco prints with a watercolour wash.
Ik ga het in het voorjaar opnieuw proberen. Als je het zelf wilt proberen: succes!
I will have another try in spring. If you want to have a try yourself: good luck!01 november 2018

eco printing...Deze week kwam ik een youtube video tegen over eco printen op papier. Ik wou het zelf ook eens proberen. Ik verzamelde een paar eenvoudige herfstbladeren en stopte ze tussen kleine stukjes aquarelpapier. Maakte er een stapeltje van, bond het bij elkaar tussen twee houten plankjes en kookte dit in een oude pan ongeveer anderhalf uur.

This week I stumbled upon a youtube video about eco printing on paper. I decided to try it myself. I gathered some simple autumn leaves and put them between some small pieces of watercolour paper. Made a little stack, tied it together between two pieces of wood and cooked this in an old pan for an hour and a half. 
Zo kwamen ze eruit. Hoewel ik bladeren had uitgezocht met gele en groene tinten, hadden de prints allemaal dezelfde bruine kleur. Ik gaf ze daarom een blauwe aquarel wash.

This is how they came out. Although I picked leaves with yellow and green shades, the prints all had the same brown colour. So I gave them a blue watercolour wash.


Op youtube kun je tientallen filmpjes over ecoprinten op papier vinden.
Dit ga ik vaker doen!

On youtube you can find dozens of videos about eco printing on paper. 
Love to do more of this!
About me