11 februari 2012

6 word artist memoir...

Geinspireerd door Donna Zagotta's blog om zes woorden te vinden waarmee je je leven als kunstenaar zou willen beschrijven.

Inspired by Donna Zagotta's blog to find six words to describe your life as an artist.~~ eruption of colour from my soul ~~

Dit zijn de zes woorden die in mij opkwamen. Sinds ik mijn penselen weer heb opgepakt, ervaar ik schilderen als een natuurkracht die eruit moet. Niets kan mij meer tegenhouden.
Deze schets heb ik een tijdje geleden gemaakt en dit leek me een goede gelegenheid om hem te plaatsen.

These are the six words I came up with. Since I picked up my brushes again, painting feels like a force of nature that has to come out. Nothing can stop me now.
This sketch I made a few weeks ago and this seems a good opportunity to post it.


09 februari 2012

IJs... Ice...Nederland is in de ban van schaatsen op natuurijs. De meeste waterwegen zijn bevroren.
Een impressie van Holland gezien vanaf het ijs.

Holland is in the grip of skating on natural ice. Most waterways are frozen.
An impression of Holland seen from the ice.

07 februari 2012

Apples... apples... apples...


Misschien hou ik zo van het schilderen van appels omdat het min of meer therapeutisch is.
Spelen met kleuren en water en kijken wat er gebeurt, maken dat ik me erg Zen voel. :)

Maybe I like painting apples so much because it is kind of therapeutic. 
Playing with colours and water and watching what happens, makes me feel very Zen. :)
About me