28 juni 2018

the gate and the shutter...Dit is weer een schilderij geschilderd naar een foto die ik maakte in mijn woonplaats Deventer. Ik schilderde laatst al de blauwe fiets. En ik wilde iets in dezelfde stijl schilderen.
Zie de originele foto op mijn andere blog: Bubbels.

This is another watercolour painted after a photo I took in my hometown of Deventer. I recently painted the blue bike. And I wanted to paint something in the same style.
See the original photo on my other blog: Bubbels.11 juni 2018

the art of spattering...

Ik maak heel vaak gebruik van spetters, al jaren. Het kan een saai schilderij net dat beetje spannender maken. Ik dacht ik schrijf er een blogpost over met een aantal voorbeelden waar ik spetters heb toegepast.

I have been using spattering often, for years. It can add just the right amount of interest to an otherwise boring painting. I thought I'd write a blogpost about it with a few examples of where I used spattering. Het werkt heel goed met bloemen. Vooral bloemen die een donker hart hebben en donkere meeldraden. Zoals anemonen en de klaprozen van mijn vorige post. Het geeft een speels effect, en je hoeft niet iedere meeldraad apart te schilderen. 
Bij de poinsettia hieronder heb ik vrij natte rode verf gebruikt voor de spetters.

It works great with flowers. Especially the ones with dark hearts and dark stamens. Like anemones and the poppies in my previous post. It gives a playful effect, and you do not need to paint each stamen separately.
With the poinsettias below I used rather wet red paint for the spatters.

De techniek die ik gebruik is simpel.
Ik laad de penseel met verf en tik met mijn wijsvinger zachtjes op de steel. Alsof je as van een sigaret aftikt. Hoe kleiner de penseel, hoe kleiner de spetters. Houd een stukje keukenpapier bij de hand om de spetters weg te deppen die op de verkeerde plaats terecht zijn gekomen. Je kunt ook je schilderij bedekken waar je geen spetters wilt hebben.

The technique I use is simple.
I load the brush with paint and gently tap the stem with my index finger. As if you are tapping ash from a cigarette. The smaller the brush, the smaller the spatters. Keep a piece of paper towel handy to dab away the splashes that have ended up in the wrong place. You can also cover your painting where you do not want to have spatters.
Bij het bladerenschilderij geven de spetters de indruk alsof de bladeren op de grond liggen.

In the leaves painting the splashes give the impression that the leaves are lying on the ground.
In het kleine aardbeienschilderijtje heb ik groen-gele spetters toegepast. De truc hier is om vrij natte verf te gebruiken, die als druppels op het papier blijven liggen. Als het opdroogt, krijgen de spetters een rand, die bij de aardbeien precies op zaadjes lijken.
Ik vind het niet erg dat er ook spetters naast de aardbeien terechtkomen.

In the small strawberry painting I applied green-yellow splashes. The trick here is to use fairly wet paint, which stays on the paper like drops. When it dries, the spatters get a border that looks exactly like seeds on the strawberries.
I don't mind that spatters also end up next to the strawberries.

De spikkels op de eieren zijn ook spetters.
De vlek linksonder bij het schilderij van de blauwe veer heb ik gedaan met een pipet.

The speckles on the eggs are also spattered. 
The blot in the painting of the blue feather I made with a pipette.
Nog een paar laatste adviezen:
Niet overdrijven.
Probeer het eerst uit op een stukje proefpapier, voordat je het op je echte schilderij doet.
Houd je keukenpapier bij de hand.
En wees niet bang.
Veel plezier!

Some last advice:
Don't overdo it.
Try it first on a piece of test paper, before you apply it on your real painting.
Keep your paper towel handy.
And don't be afraid.
Have fun!

09 juni 2018

poppies...


Ze staan weer overal te bloeien in bermen, klaprozen. 
Ze moesten wel geschilderd worden. 
SOLD

They are flowering again everywhere in the roadsides, poppies.
They had to be painted.
SOLD


06 juni 2018

privacy


(English text below)

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe EU privacy wet van kracht die bepaalt dat je duidelijkheid moet geven in welke maatregelen je treft voor de privacybescherming van je blog- en websitebezoekers.
Ik zie nog niet veel Blogger blogs die een aparte verklaring hebben. Bij WordPress word je dat een stuk makkelijker gemaakt. Maar omdat ik voor mijn website een privacy-verklaring moest schrijven, doe ik dat nu ook maar voor mijn blogs.....
About me