13 juni 2019

magpie...


ekster...  magpie...

Ik zie ze soms in de bomen aan de achterkant van mijn flat. Aan de voorkant zitten kraaien. En o wee als ze op elkaars territorium komen, dat wordt vechten.

I sometimes see them in the trees at the back of my apartmentbuilding. There are crows at the frontside. And if they enter each other's territory, there will be a fight.

27 mei 2019

sugar rush...Ik had een illustratie nodig voor mijn andere blog, dus waarom niet zelf er eentje geschilderd. Ik eet koolhydraatarm, snap je. Suiker schilderen is beter dan suiker eten. 

I needed an illustration for my other blog, so why not paint one myself. I eat low carb, you know. Painting sugar is better than eating.

12 mei 2019

wintercoat...Tijd om de winterjas uit te trekken. Het is lente.
Time to lose the wintercoat. It is spring.

22 maart 2019

04 maart 2019

loving trees...Bomen blijken sociale wezens te zijn. Steeds meer wordt duidelijk dat bomen met elkaar communiceren via hun wortels. Ze zijn zelfs in staat te zorgen voor zieke bomen in hun buurt, door ze voedsel te sturen. Bomen voelen pijn. Voelen ze ook liefde? Ik denk van wel.
Het is allemaal chemie.

Ik had verschillende versies nodig om dit idee uit te werken. Het compromis tussen het idee in je hoofd en het uitwerken in een schilderij. Susan Abbott schreef er een blogpost over, leuk om te lezen.

~~~~~~~

Trees turn out to be social beings. It is becoming increasingly clear that trees communicate with each other through their roots. They can even take care of sick trees next to them, by sending them food. Trees feel pain. Do they also feel love? I think they do.
It is all chemistry.

It took me several versions to work out this idea. The compromise between the idea in your mind and working it out in a painting. Susan Abbott wrote a blogpost about it, interesting to read.