23 juni 2018

cornflowers...Korenbloemen.
Cornflowers.

Ik hoop dat jullie van de zomer genieten!
I hope you enjoy summer!

11 juni 2018

the art of spattering...

Ik maak heel vaak gebruik van spetters, al jaren. Het kan een saai schilderij net dat beetje spannender maken. Ik dacht ik schrijf er een blogpost over met een aantal voorbeelden waar ik spetters heb toegepast.

I have been using spattering often, for years. It can add just the right amount of interest to an otherwise boring painting. I thought I'd write a blogpost about it with a few examples of where I used spattering. Het werkt heel goed met bloemen. Vooral bloemen die een donker hart hebben en donkere meeldraden. Zoals anemonen en de klaprozen van mijn vorige post. Het geeft een speels effect, en je hoeft niet iedere meeldraad apart te schilderen. 
Bij de poinsettia hieronder heb ik vrij natte rode verf gebruikt voor de spetters.

It works great with flowers. Especially the ones with dark hearts and dark stamens. Like anemones and the poppies in my previous post. It gives a playful effect, and you do not need to paint each stamen separately.
With the poinsettias below I used rather wet red paint for the spatters.

De techniek die ik gebruik is simpel.
Ik laad de penseel met verf en tik met mijn wijsvinger zachtjes op de steel. Alsof je as van een sigaret aftikt. Hoe kleiner de penseel, hoe kleiner de spetters. Houd een stukje keukenpapier bij de hand om de spetters weg te deppen die op de verkeerde plaats terecht zijn gekomen. Je kunt ook je schilderij bedekken waar je geen spetters wilt hebben.

The technique I use is simple.
I load the brush with paint and gently tap the stem with my index finger. As if you are tapping ash from a cigarette. The smaller the brush, the smaller the spatters. Keep a piece of paper towel handy to dab away the splashes that have ended up in the wrong place. You can also cover your painting where you do not want to have spatters.
Bij het bladerenschilderij geven de spetters de indruk alsof de bladeren op de grond liggen.

In the leaves painting the splashes give the impression that the leaves are lying on the ground.
In het kleine aardbeienschilderijtje heb ik groen-gele spetters toegepast. De truc hier is om vrij natte verf te gebruiken, die als druppels op het papier blijven liggen. Als het opdroogt, krijgen de spetters een rand, die bij de aardbeien precies op zaadjes lijken.
Ik vind het niet erg dat er ook spetters naast de aardbeien terechtkomen.

In the small strawberry painting I applied green-yellow splashes. The trick here is to use fairly wet paint, which stays on the paper like drops. When it dries, the spatters get a border that looks exactly like seeds on the strawberries.
I don't mind that spatters also end up next to the strawberries.

De spikkels op de eieren zijn ook spetters.
De vlek linksonder bij het schilderij van de blauwe veer heb ik gedaan met een pipet.

The speckles on the eggs are also spattered. 
The blot in the painting of the blue feather I made with a pipette.
Nog een paar laatste adviezen:
Niet overdrijven.
Probeer het eerst uit op een stukje proefpapier, voordat je het op je echte schilderij doet.
Houd je keukenpapier bij de hand.
En wees niet bang.
Veel plezier!

Some last advice:
Don't overdo it.
Try it first on a piece of test paper, before you apply it on your real painting.
Keep your paper towel handy.
And don't be afraid.
Have fun!

09 juni 2018

poppies...


Ze staan weer overal te bloeien in bermen, klaprozen. 
Ze moesten wel geschilderd worden. 

They are flowering again everywhere in the roadsides, poppies.
They had to be painted.


06 juni 2018

privacy


(English text below)

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe EU privacy wet van kracht die bepaalt dat je duidelijkheid moet geven in welke maatregelen je treft voor de privacybescherming van je blog- en websitebezoekers.
Ik zie nog niet veel Blogger blogs die een aparte verklaring hebben. Bij WordPress word je dat een stuk makkelijker gemaakt. Maar omdat ik voor mijn website een privacy-verklaring moest schrijven, doe ik dat nu ook maar voor mijn blogs.....

30 mei 2018

one two three strawberries...Nog steeds little gems aan het schilderen geweest. Formaat 10 x 10 cm. 
Voorlopig de laatste, want een beetje groter formaat vind ik prettiger werken.

I still have been painting little gems. Size 4 x 4 inches.
These are the last for now, because I like working on a little larger size better.14 mei 2018

a bull and two little cherries...
Ik vond dat ik maar eens wat meer moest schetsen. 
Het werd een stier, geschetst met Neocolor II krijt en kleurttoetsen van aquarelverf.
En de twee kleine kersjes waren voor het little gems project (10 x 10 cm).

I thought I needed to do more sketching.
This bull was the result. Drawing with Neocolor II crayon and added colour with watercolour paints.
And the two little cherries were part of the little gems project (4 x 4 inch).10 mei 2018

zodiac sign: scorpioIk begon met het schilderen van dierenriemtekens in 2013. Ik deed een paar dierentekens en stopte toen. Dus ik besloot om verder te gaan waar ik was gebleven en koos dit enge dier, de schorpioen. Ik ging door een aantal fases heen voordat ik tevreden was. Ik probeerde hem minder eng te maken door hem een zachte kleur te geven. 

I started painting zodiac signs in 2013. I did a few animal signs and then stopped. So I decided to pick up where I left off and chose this dreadful animal, the scorpion. I went through a few phases before I was happy. I tried to make it less scary by giving it a soft colour.