06 juni 2018

privacy


(English text below)

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe EU privacy wet van kracht die bepaalt dat je duidelijkheid moet geven in welke maatregelen je treft voor de privacybescherming van je blog- en websitebezoekers.
Ik zie nog niet veel Blogger blogs die een aparte verklaring hebben. Bij WordPress word je dat een stuk makkelijker gemaakt. Maar omdat ik voor mijn website een privacy-verklaring moest schrijven, doe ik dat nu ook maar voor mijn blogs.....

Niet elk blog heeft een verklaring nodig. Een Blogger blog is een Google product, en valt dus onder het Cookie- en Privacybeleid van Google. Dan is de mededeling van Google, die als je in de EU woont, vanzelf in beeld verschijnt, genoeg.

Maar als je meer dan alleen Google cookies gebruikt, dan moet je dat aan je bezoekers uitleggen.

Hoe weet je welke cookies je gebruikt?
Zorg allereerst dat je je blog een beveiligde verbinding via een https adres geeft. Dan kan bij de Instellingen. Er verschijnt dan een slotje aan het begin van je adresbalk.
Als je op dit slotje klikt, dan kun je zien welke cookies je blog gebruikt.

Mijn blogs en website maken gebruik van Statcounter. Dat is een online statistieken service, vergelijkbaar met Google Analytics. Ik gebruik het al jaren. Vooral vanwege de kleine bezoekersteller linksonder op mijn blog. En ook vanwege het feit dat het een klein bedrijf is, en niet deel is van de grote Google familie. Ik ben wel verplicht uit te leggen wat Statcounter precies doet.
Ik vond ook een manier om voor 'weigeren' te kiezen, als je niet door Statcounter wilt worden gezien.

Cookies van derden.
Ik werd me ervan bewust dat gadgets van derden, zoals een gadget van Facebook, Pinterest, Bloglovin', of Etsy, ook cookies gebruiken. Dat wist ik niet.
Ik heb ervoor gekozen om deze gadgets te verwijderen. De links die ik nu geplaatst heb zijn door mijzelf gemaakt en er zijn geen cookies bij betrokken.

Enfin, mijn privacy verklaring staat op de pagina Privacy. Ik weet niet of hij helemaal aan alle wettelijke eisen voldoet. Maar dit is het geworden. Pfff.


~~~~~~~


Since May 25, 2018, a new EU privacy law is in force that stipulates that you must clarify which measures you take for the privacy protection of your blog and website visitors.

I do not see many Blogger blogs that have a separate statement. WordPress makes it a lot easier. But because I had to write a privacy statement for my website, I now also have done that for my blogs.

Not every blog needs an privacy statement. A Blogger blog is a Google product, and is covered by the Google Privacy Policy. Then the cookie statement from Google, which, if you live in the EU, appears automatically, is enough.

But if you use more than just Google cookies, you have to explain that to your visitors.

How do you know which cookies you use?
First of all, make sure that you give your blog a secure connection via an https address. Then you can do that in Settings. A lock will appear at the beginning of your address bar.

If you click on this lock, you can see which cookies your blog uses.

My blogs and website use Statcounter. That is an online statistics service, similar to Google Analytics. I have been using it for years. Mostly because of the small visitor counter at the bottom left of my blog. And also because it is a small company and not part of the big Google family. But I am obliged to explain what Statcounter does exactly.
I also found a way to 'opt out' if you do not want to be detected by Statcounter.

Cookies from third parties.
I became aware that third party gadgets, such as a gadget from Facebook, Pinterest, Bloglovin ', or Etsy, also use cookies. I did not know that.
I have chosen to remove these gadgets. The links that I have now, are made by myself and there are no cookies involved.

Anyway, my privacy statement is on my Privacy page. I do not know if it fully complies with all legal requirements. But there it is. Phew!

2 opmerkingen:

  1. Wat een werk he, maar hij is duidelijk. Nu hopen dat ze niet weer met iets dergelijks komen. Je blijft anders bezig.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ja, verschrikkelijk iedere keer die regels. Maar ik heb bij veel andere blogs en sites gekeken, ook bij jou, en dit is het dan. Minder juridisch maar hopelijk genoeg. Maar ik zie nog maar weinig bloggers met zo'n verklaring. Alleen WP blogs meer.

    BeantwoordenVerwijderen

Thank you for visiting my blog! Your comments are very welcome!